Kålaboda

Välkommen till Kålaboda

Kålaboda är en by som ligger vackert beläget 1,5 mil uppströms Kålabodaån i Robertsfors kommun. Byn, som tillhör det område som kallas mellanbygden, är, och har också historiskt sett varit, ett utpräglat jorbruksområde med bördig åkermark. Åkrarna och det öppna landskapet är kännetecknande för Kålaboda.

Tack!

Ett stort tack till alla som hjälpte till att göra en fantastisk fest! Alla glada gäster, bandet som spelade och festkommitén.